اخبار

پروژه چندمنظوره هانری کربن، بازسازی ساختمان قدیمی در مرکز شهر تهران توسط استودیو معماری باغ ایرانی

استودیو معماری باغ ایرانی با هدف احیای مجدد ‌روح زندگی در محله شیخ هادی تهران، پروژه‌ای چندمنظوره در یک ساختمان متروکه تعریف کرده است.

WAF Completed Buildings: Retrofit

 • فهرست نهایی

 • پروژه چندمنظوره هانری‌کربن

 • مقاوم سازی

AR New into Old awards 2023

 • فهرست نهایی

 • پروژه چندمنظوره هانری‌کربن

 • نوآورانه

Memar Award 2023

 • رتبه اول مشترک

 • پروژه چندمنظوره هانری‌کربن

 • گروه بازسازی

Wan Female Frontier Awards 2022

 • فهرست نهایی

 • هتل بوتیک هانا

 • جایزه تغییر اجتماعی

World Architecture Festival 2019

 • فهرست نهایی

 • هتل بوتیک هانا

 • جدید و قدیمی

World Architecture Festival 2019

 • فهرست نهایی

 • هتل بوتیک هانا

 • فرهنگ

World Architecture Festival 2019

 • فهرست نهایی

 • هتل بوتیک هانا

 • هتل و اوقات فراغت

Memar Award 2019

 • برنده

 • هتل بوتیک هانا

 • نوسازی

WAN Awards 2019

 • برنده جایزه طلایی

 • هتل بوتیک هانا

 • استفاده مجدد تطبیقی

World Architecture Festival 2017

 • فهرست نهایی

 • رستوران ریواس

 • نوسازی

Memar Award 2016

 • فهرست نهایی

 • رستوران ریواس

 • نوسازی

Architizer Awards 2015

 • اشاره ویژه

 • رستوران ریواس
 • جزئیات و بافت

Architizer Awards 2015

 • اشاره ویژه

 • نمایشگاه زین2

 • جزئیات و بافت

World Architecture Festival 2014

 • Shortlisted

 • Zeeen Showrroom I

 • Renovation

Memar Award 2014

 • اشاره ویژه

 • نمایشگاه زین 1

 • نوسازی

Memar Award 2014

 • فهرست نهایی

 • ساختمان اداری آگاه

 • فضای عمومی

Memar Award 2014

 • فهرست نهایی

 • ساختمان اداری سفیران

 • نوسازی

Memar Award 2013

 • اشاره ویژه

 • ساختمان اداری بوش

 • فضای عمومی

Memar Award 2013

 • مقام سوم

 • واحد آپارتمان عمید

 • نوسازی