• G-Zeeen-01
  G-Zeeen-01
  2013
 • G-Zeeen-04
  G-Zeeen-04
  2013
 • G-Zeeen-05
  G-Zeeen-05
  2013
 • G-Zeeen-06
  G-Zeeen-06
  2013
 • G-Zeeen-07
  G-Zeeen-07
  2013
 • G-Zeeen-09
  G-Zeeen-09
  2013
 • G-Zeeen-10
  G-Zeeen-10
  2013
 • G-Zeeen-11
  G-Zeeen-11
  2013
 • G-Zeeen-12
  G-Zeeen-12
  2013
 • G-Zeeen-13
  G-Zeeen-13
  2013
 • G-Zeeen-014
  G-Zeeen-014
  2013
 • G-Zeeen-15
  G-Zeeen-15
  2013
 • G-Zeeen-16
  G-Zeeen-16
  2013
 • G-Zeeen-18
  G-Zeeen-18
  2013
 • G-Zeeen-19
  G-Zeeen-19
  2013
 • G-Zeeen-20
  G-Zeeen-20
  2013
 • G-Zeeen-21
  G-Zeeen-21
  2013
 • G-Zeeen-22
  G-Zeeen-22
  2013
 • G-Zeeen-25
  G-Zeeen-25
  2013
 • G-Zeeen-26
  G-Zeeen-26
  2013
 • G-Zeeen-27
  G-Zeeen-27
  2013
 • G-Zeeen-17
  G-Zeeen-17
  2013
 • G-Zeeen-24
  G-Zeeen-24
  2013
 • G-Zeeen-28
  G-Zeeen-28
  2013

ZEEEN Showroom


Client: Arash Heidarian | Construction & supervision: Persian Garden Studio | Design Team: Mahsa Majidi, Anousheh Ahmadi, Yassaman Akbarian, Hossein Heidarian |Construction associates: Hossein Heidarian, Anousheh Ahmadi | Photo: Ali Daghigh, Afshin Ghaderpanah | Start & completion date: 2013  | Total built area: 300 sqm

فروشگاه زییین، تهران:  کارفرما: آرش حیدریان |مشاورطرح و مجری و نظارت عالی: دفتر معماری باغ ایرانی |گروه طراح: مهسا مجيدی، انوشه احمدى، یاسمن اکبریان، حسین حیدریان |همکار اجرا: حسین حیدریان، انوشه احمدی |عکس: علی دقیق، افشین قادر پناه | تاریخ شروع: بهمن ٩١ | تاریخ اتمام: مرداد ٩٢ | مساحت کل : ٣٠٠ مترمربع

زییین در عین وفاداری به تکنیک صنعتگران ایرانی، طراحی های مدرن خود را به آنها سفارش می دهد. در طراحی نما از همین استراتژی استفاده شده.یکی از موارد مورد تاکید کارفرما، یافتن راه کاری برای جلب توجه عابران در شب،به دلیل ترافیک منطقه و تردد زیاد خودروها تا دیرهنگام بود. 
طراحی منافذی در کرکره ها با نر پردازی داخلی در شب می توانست پاسخ مناسبی برای جلب نظر عابران باشد. بدین منظور موتیف های طراحی شده روی صفحات آهن بوسیله دستگاه CNC برش خوردند. هر ویترین به صورت افقی به دو قسمت تقسیم شد و مدول سوم به صورت ثابت روی نما قرار گرفت. بدین ترتیب با قرار گرفتن وزنه ها جلوی ستونها، امکان به حرکت در آمدن صفحات بوجود آمد، ابتدا صفحه اول پشت صفحه دوم قرار گرفت و سپس هر دو صفحه پشت قاب ثابت روی نما قرار داده شد. با توجه به تفاوت در طراحی صفحات محافظ، وقتی این صفحات روی هم جمع شوند، به دلیل سوراخ های ایجاد شده روی آنها، با هر حالتی که کرکره ها قرار می گیرند تصویر متفاوتی به وجود می آید. 

 

ZEEEN Showroom   2013 | Client: Arash Heidarian | Construction & supervisi...  Read more